• Adresa: Bruna Bušića 51, Imotski
 • Nazovite nas: 021 240 894
 • E-mail: fc.tempo@arsillyrica.hr

temporiranje logo

TEMPOriranje

Naziv projekta: TEMPOriranje

Naziv poziva: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport UP.02.1.1.08

Vrijednost projekta: 996.213,70HRK, od čega je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala 846.781,645 HRK.

Projekt samostalno provodi: SU FITNESS CENTAR TEMPO IMOTSKI.

Projekt se provodi od 21.12.2018.-21.12.2020. godine.

Projekt „TEMPOriranje“ inicijativa je sportske udruge Fitness centar Tempo iz Imotskog u iznalaženju i provedbi modela uključivanja djece i mladih (DIM) u riziku od socijalne isključenosti u zajednici kroz rekreativni sport i to aktivnim sudjelovanjem u organiziranim aktivnostima FC Tempo, odnosno kroz inovativne programe prilagođene njihovom uzrastu i potrebama.

Projekt adresira problem neravnomjernog bavljenja organiziranim i strukturiranim sportskim aktivnostima DIM do 29 godina, koja su posebno osjetljiva skupina, poglavito ona iz obitelji definirani natječajem, koji su u skupini rizičnih obitelji. Na području Imotske krajine, koja je izrazito ruralna sredina, organizirane sportske aktivnosti odnose se isključivo na nogometne aktivnosti, a bavljenje rekreativnim sportom i aktivnostima unutar FC Tempo rezerviran je za one čije obitelji imaju osviještenu potrebu da DIM razvijaju zdrave navike i usvajaju korisne socijalne i motoričke vještine koje su nužne za njihov daljnji razvoj.

Obzirom na dislociranost od većih središta, problem nedostatka organiziranih sportsko rekreativnih sadržaja utječe ne samo na DIM, te njihove obitelji iz gore navedenih razloga, već je zamjetan i nedostatak organiziranih javnih aktivnosti za podizanje opće svijesti o važnosti bavljenja sportom, kao i nedostatak organiziranih treninga i edukacija za trenere, instruktore te voditelje kako steći znanja o radu s korisnicima.

CILJEVI PROJEKTA

OPĆI CILJ PROJEKTA: Jačanje svijesti o potrebi uključivanja u sport DIM iz rizičnih obitelji na području Imotske krajine

SC 1. Uključivanje djece i mladih u organizirane i besplatne sportsko rekreativne sadržaje FC Tempo za djecu i mlade
SC 2. Osvještavanje zajednice o važnosti uključivanja djece i mladih u ranijoj dobi u organizirane sportsko rekreativne sadržaje
SC 3. Priprema i provedba edukacija i treninga za trenere, instruktore i voditelje.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

1. 57 korisnika projekta iz skupine djeca i mladi uključeno u besplatne programe na 24 mjeseca, 12
puta mjesečno
2. 10 trenera dobilo poduku o fitness programima i savjetovanje o radu s DIM
3. 32 aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti uključenja u sportske aktivnosti DIM
4. 2 konferencije za medije o predstavljanju projektu
5. 7 nezaposlenih osoba ili sa stipendijom uključeno u projekt
6. 57 osoba dobilo članarine
7. Izrada knjižice projekta 300 komada
8. Zaposlene 2 osobe: voditelj projekta i asistent trenerima na 24 mjeseca
9. Angažirana dva magistra kineziologije na projektu 24 mjeseca, j. Održane 24 radijske emisije
10. Održano 6 okruglih stolova, konferencija,
11. Organizirana 2 Uključi se u Tempo – sajam sporta i zdravlja
12. Nabava rekvizita + najam automobila

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Organizacija slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje sportskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti:

 • Tempo Youth (B i C skupina)

 • Tempo Kids (A skupina)

 • Aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske aktivnosti

 • Radio emisije

 • Predavanja / okrugli stolovi / edukacija

 • Uključi se u Tempo – sajam sporta i zdravlja

 • Jačanje kapaciteta trenera.

KORISNICI PROJEKTA

 1. TEMPO KIDS – djeca od 11 do 14 godina (25 korisnika)

 2. Djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, DIM bez odgovarajuće roditeljske skrbi; DIM iz jednoroditeljskih obitelji; DIM iz obitelji s troje ili više djece, s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju.

 3. TEMPO YOUTH – mladi od 15 do 24 godina (25) – kao kod A.

 4. TEMPO YOUTH II – mladi od 25 do 29 godina (7) – korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, nezaposleni mladi.

REZULTATI

 1. 108 korisnika projekta iz skupine djeca i mladi uključeno u besplatne programe na 24 mjeseca

 2. Održano 508 Tempo Kids i Tempo Youth grupnih treninga

 3. Održano 1.774 individualna (Tempo funkcionalna) treninga

 4. 10 trenera dobilo poduku o fitness programima i savjetovanje o radu s DIM

 5. Provedeno 32 aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti uključenja u sportske aktivnosti djece i mladih

 6. Održana konferencija za medije o predstavljanju projekta i jedna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta

 7. 7 nezaposlenih osoba ili sa stipendijom uključeno u projekt

 8. Izrađene knjižice projekta 300 komada

 9. Ukupno šest (6) osoba zaposleno na projektu: voditelj projekta i asistent trenerima na 24 mjeseca, četiri magistra kineziologije na projektu (jedan na 24 mjeseca, jedan 5 mjeseci, jedan 14 mjeseci i jedan 7 mjeseci)

 10. Održane 24 radijske emisije TEMPOriranje

 11. Održano 6 okruglih stolova

 12. Organizirana dva sajma sporta i zdravlja Uključi se u Tempo

 13. Nabavljeni rekviziti i oprema

 14. Provedena edukacija trenera za rad s ciljnom skupinom

 15. Provedeno 6 vrsta aktivnosti za vidljivost projekta u zajednici

 16. Održano psihološko savjetovanje (Program stjecanja vještina djelatnika u sportskim društvima i klubovima – podrška u radu s djecom i mladima iz ciljnih skupina)

 17. Održan medijski trening i trening javnog nastupa/priprema javnih nastupa.

 18. 6 objava u medijima o projektu

ZNAČAJ PROJEKTA TEMPOriranje ZA ZAJEDNICU

Provedba projekta TEMPOriranje značajno je utjecala na zajednicu kroz:

 1. Kvalitetu života djece i mladih ruralnoj sredini

 2. Povećan broj sportskih sadržaja u nerazvijenom području (II skupina prema indeksu razvijenosti)

 3. Zdrav život preko 57 korisnika DIM

 4. Zdrav psihofizički razvoj osoba DIM korisnika

 5. Integraciju DIM u društvo

 6. Proračun JLS-ova kroz prireze

 7. Demografsku sliku kroz zapošljavanje 4 odnosno 6 mladih osoba

 8. Pozitivnu percepciju EU fondova u lokalnoj zajednici.

PROVEDBA AKTIVNOSTI

AKTIVNOST: Predstavljanje projekta javnosti

Održano je svečano predstavljanje projekta javnosti 1. ožujka 2019. Pripremljeni su materijali za medije, izrađeni su prigodni reklamni materijali za sudionike i korisnike. Na događaju je sudjelovao oko 100 ljudi.

AKTIVNOST: Jačanje kapaciteta trenera – edukacija

Izvoditelji: Tomislav Dolušić, prof. kineziologije, osnivač programa i Mateo Jovanović, prof. kineziologije. Sudionici: zaposlenici FC Tempo, treneri, kineziolozi. Datum: 23. i 24. veljače 2019. 30. i 31. ožujka 2019. g. Cilj edukacije je jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti za rad s ciljnim skupinama. Edukacije se sastojala u dva dijela. Prvi dio edukacije održao se 23. i 24. veljače u Zagrebu za četiri polaznika. Naučene vježbe, treneri su primjenjivali na aktivnostima projekta. Drugi dio edukacije održao se u Imotskom na datum 30. i 31. ožujka za četiri polaznika i 10 sportskih trenera. Predavanje je predvodio autor programa HB1 I Born2flow, Tomislav Dolušić, te master trener Mateo Jovanović.

AKTIVNOST: Jačanje kapaciteta trenera

Program stjecanja vještina djelatnika u sportskim društvima i klubovima – podrška u radu s djecom i mladima iz ciljnih skupina (psihološko savjetovanje)

GYMOLOGIJA, teme: Uloga trenera, djeca u sportu. Izvoditelj: Ivana Matić Bogunović, mag. psihologije. Sudionici: zaposlenici FC Tempo. Datum: 23. travnja 2019. Cilj edukacije je osposobljavanje trenera za rad s ciljnom skupinom projekta.

AKTIVNOST: Medijski trening i trening javnog nastupa/priprema javnog nastupa

Cilj radionice „Medijski trening i trening javnog nastupa“ bio je obučiti trenere na koji način javno nastupati i komunicirati, s posebnim naglaskom na nastup pred djecom i mladima kao osjetljivom skupinom. a sudionicima su bile najzanimljivije teme a) analiza publike i b) strah od javnog nastupa te su na te teme imali najviše komentara. U praktičnom dijelu, sudionici su snimani u improviziranom intervjuu, nakon čega su svi zajedno analizirali snimku i uočavali one momente koji su bili prezentirani u prvom dijelu edukacije. Izvoditelj: Tamara Musulin. Sudionici: zaposlenici FC Tempo. Datum: 18. svibnja 2020.

AKTIVNOST: Jačanje kapaciteta trenera – edukacija

TEMA: „Fitness prehrana“, podteme: a) Pravilna prehrana i raspored obroka, b) Vitamini, minerali i masti, c) Prehrana za djecu i mlade u razvoju i Dijetoterapija, d) Smjernice i izrada plana prehrane kod djece i mladih. Izvoditelj: MARIN TOMAS, nutricionist. Sudionici: zaposlenici FC Tempo, korisnici projekta, roditelji, ostali građani. Datum: 25. svibnja 2019.

AKTIVNOST: OKRUGLI STOLOVI

TEMA 1: Važnost sporta za zdravlje i kvalitetu života, 20.12.2018.

Izvoditelji aktivnosti: Zrinka Babić, dipl. soc. radnik, Dom za starije i nemoćne Makarska, Željko Tandara, dipl. soc. radnik, umirovljeni predsjednik Hrvatske udruge socijalnih radnika SDŽ, Marin Tomas, mag. nutricionizma, Milan Brečić, mag. kineziolog, Zvonimir Lešin, viši fizioterapeut, predsjednik Udruge veterana NK Mračaj, Anamarija Lončar, psihologinja, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski

Sudionici: korisnici projekta, roditelji, ostala javnost.

Opis: Aktivnost okruglog stola, odnosno interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske aktivnosti. U ovoj aktivnosti sudjelovali su različiti stručnjaci; socijalni radnici, nutricionist, kineziolog, fizioterapeut, psiholog, te su razgovarali o važnosti fizičke aktivnosti za cjelokupni razvoj osobe. Okrugli stol je moderirala tajnica udruge Marija Lozo Ujević. Na sudjelovanje u ovoj aktivnosti su bili pozvani roditelji djece korisnika projekta TEMPOriranje te ostali zainteresirani građani.

TEMA 2: Prevencija bolesti kralježnice kod djece i mladih, 2.3.2020.

Izvoditelji aktivnosti: Mate Kasalo, liječnik, voditelj Hitne medicinske pomoći Makarska, Ante Šućur, viši fizioterapeut, Privatna praksa fizikalne terapije Ante Šućur, Ivica Pavić, kineziolog, profesor u Tehničkoj školi Imotski.

Sudionici: korisnici projekta, roditelji, ostala javnost

Opis: Okrugli stol je moderirala tajnica udruge FC Tempo Marija Lozo Ujević, a uvodnu riječ je rekla voditeljica projekta Anamarija Buljan gdje je između ostaloga predstavila i projekt, te ponajviše istaknula rezultate i ciljeve projekta, te važnost okruglih stolova kao što je ovaj. Dr. Kasalo je održao uvodnu prezentaciju o deformitetima kralježnice, te su stručnjaci nastavili pričati o poteškoćama s kojima se susreću djeca i mladi kada je u pitanju poremećaj kralježnice uvjetovan načinom rada i učenja ne samo u školama, već i kod kuće. Apostrofirano je bavljenje sportom, vježbanjem, posebno pod paskom stručnih osoba te pravilnijom ishranom. Sudionici okruglog stola su u svakom trenutku mogu pitati što ih zanima, uključiti se u raspravu i čuti korisne savjete stručnjaka

TEMA 3: Utjecaj fizičke aktivnosti i prehrane na mentalno zdravlje, 27.11.2020.

Izvoditelji: Anamarija Eljuga, apsolventica psihologije, Marin Tomas, mag. nutricionizma, Marija Lozo Ujević, mag. sociologije.

Sudionici: zaposlenici, korisnici projekta, treneri i kineziolozi

Opis: Fizička aktivnost ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje, i to u obliku podizanja općeg raspoloženja, ublažavanje depresije, tjeskobe i stresa, povećava razinu samopoštovanja te poboljšava naše mentalne sposobnosti. Ovo su jedni od najučestalijih primjera psihološke koristi te naravno da postoji još primjera gdje tjelovježba ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. Razgovarali smo i o neuronutricionizmu – znanstvena disciplina koja proučava utjecaj različitih komponenti prehrane na ponašanje i kognitivne sposobnosti, odnosno na neurokemiju i neurobiologiju. Zaključno, na temelju rasprave sudionika okruglog stola, vidljiva je potreba da se u rad teretana, osim tjelesnog zdravlja, vodi briga i o mentalnom zdravlju korisnika.

TEMA 4: Online treninzi u vrijeme pandemije virusa Covid-19,  27.11.2020.

Izvoditelji: Milan Brečić, dipl. kineziolog, Mateo Patrlj, dipl. kineziolog

Sudionici: zaposlenici projekta, korisnici, treneri

Opis: Zaključeno je kako je važno nastaviti baviti se sportom i u vrijeme kad su sve sportske dvorane zatvorene. Online trening je novi i uzbudljiv način na koji se može pružiti podršku i motivaciju korisnicima. S obzirom na trenutnu pandemijsku situaciju, online trening je rješenje za vježbače koji se žele nastaviti brinuti o svom zdravlju. Prednosti online treninga su sloboda i fleksibilnost po pitanju odrađivanja treninga. Nedostatci online treninga su: nedostatak motivacije, mogućnost ozljeda, izostanak pozitivne energije grupe, skupi rekviziti i sl. Trening ovisi o iskustvu trenera i njegovoj informatičkoj educiranosti te naravno njegovoj stručnoj edukaciji. Uspješno vođenje treninga na daljinu je gotovo nemoguće ukoliko trener nema iskustva u radu s ljudima uživo. Provođenje treninga u teoriji i praksi je potpuno različito. Također, online trening ovisi i o razini spremnosti vježbača. Dugogodišnji vježbač sigurno neće imati većih problema sa provođenjem vježbi, dok će za vježbača početnika morati biti dodatnih modifikacija i podrške. Najčešće vježbe i modeli treninga koji se provode treningom kod kuće su vježbe sa vlastitim tijelom. Ipak, gotovo sve vježbe se mogu efikasno provesti kod kuće, ali to ovisi o rekvizitima koji su dostupni vježbaču i njegovoj razini spremnosti.

TEMA 5: Utjecaj koronavirusa na ranjive skupine te važnost trenera i njegove uloge u popularizaciji sporta, 15. 12. 2020.

Izvoditelji: Anamarija Eljuga, apsolventica psihologije, Ivana Šabić, magistra pedagogije i filozofije

Sudionici: zaposlenici projekta, treneri i kineziolozi

Opis: U razgovoru je zaključeno kako u radu s djecom i mladima uvijek na umu treba imati razvojnu fazu u kojoj se nalaze jer ona kao biološka predispozicija utječe na njihovo usvajanje znanja. Tako je najosjetljivija faza adolescencije u kojoj djeca počinju tražiti autoritete van svojih roditelja, a u društvu su više dostupni „loši“ autoriteti od onih dobrih, što se očituje kroz prekomjerni boravak u kafićima, pretjerano i nekontrolirano konzumiranje medijskih sadržaja i društvenih mreža, konzumaciju alkohola, duhana i opojnih droga, a upravo je ta dobna skupina obuhvaćena projektom „TEMPOriranje“. Zbog toga u razvoju djece i mladih, treneri imaju vrlo važnu ulogu pa njihova znanja ne smiju biti samo kineziološka već i pedagoška, odnosno psihološka. Uloga trenera je potaknuti i održati unutarnju motivaciju kod djece i mladih, a isto tako trener treba biti podrška i roditeljima kako bi oni znali biti podrška svojoj djeci u bavljenju sportskim aktivnostima. Nadalje, jako je važno da društvo prepozna negativan utjecaj epidemije virusom COVID-19 ne samo na opće zdravlje stanovništva i na gospodarstvo, već i na psiho-fizički razvoj djece i mladih te da intervenira, koliko je god to moguće, u strukturiranje slobodnog vremena mladih i njihovo uključivanje u zdrave, kreativne i produktivne aktivnosti.

TEMA 6: Mogućnost razvoja projekata i aktivnosti na području Imotske krajine koji će uključiti djecu i mlade u riziku od soc. isključenosti u zajednicu kroz sport te održivost projekta TEMPOriranje, 16. 12. 2020.

Izvoditelji/sudionici: voditeljica projekta Temporiranje, tajnica udruge FC Tempo, načelnici i predstavnici jls-ova s područja Imote, mediji

Opis: Dana 16. prosinca 2020. godine je održan posljednji okrugli stol u sklopu projekta „TEMPOriranje“ na temu mogućnosti razvoja projekata i aktivnosti na području Imotske krajine koji će uključiti djecu i mlade u sport. Također se razgovaralo o održivosti rezultata samog projekta TEMPOriranje u lokalnoj zajednici. Na okruglom stolu su sudjelovale voditeljica projekta Anamarija Buljan i tajnica udruge Marija Lozo Ujević, zajedno sa načelnicima, odnosno predstavnicima svih općina Imotske krajine. Razgovaralo se o sportskoj infrastrukturi u ovom ruralnom području, njenoj primjeni i dostupnosti različitim skupinama djece te mogućnostima nastavka provedbe projekata poput ovog. Naime, zaključeno je kako je na području cijele Imotske krajine najzastupljeniji nogomet, dok su mogućnosti bavljenja drugim sportskim aktivnostima male. Također je naglašeno kako je velika prepreka u bavljenju sportom financijska situacija kućanstva iz kojeg dijete/mlada osoba dolazi, ali i nestručnost kadra koji radi s tom djecom. Na kraju razgovora došlo se do zajedničkog zaključka kako će svi zajedničkim snagama pokušati osmisliti model po kojem će se djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti omogućiti nastavak bavljenja sportom i nakon završetka projekta „TEMPOriranje“, a nadu da će tome tako stvarno i biti nam daje današnji odaziv predstavnika svih općina na okrugli stol. Na okruglom stolu prisustvovao je i novinar Velimir Braco Ćosić kao predstavnik medija te objavio članak o ovom važnom događaju.

AKTIVNOST: Uključi se u Tempo – sajam sporta i zdravlja vol. 1.

Datum: 16. – 20. Prosinca 2019.

Sve aktivnosti su se provodile na lokaciji FC Tempo, te bile namijenjene korisnicima projekta TEMPOriranje, te ostalim zainteresiranim osobama. Preko 200 djece, mladih i ostalih zainteresiranih osoba je kroz različite aktivnosti sudjelovalo u sajmu.

Sajam sporta sastojao se od:

 1. Tempo Female trening i savjetovanje „Budi fit“: Aktivnost se održala 16. 12. 2019. u 9:00-10:30 sati, 16:00-17:30 sati, 18:30-20:00 sati te od 20:00-21:30 sat, te 20.12. u 9:00-10:30h. Prvi dio aktivnosti je bio predviđen za izvođenje vježbi, a drugi dio za razgovor s trenerom o zdravlju, sportu i prehrani.
 2. Tempo Female trening i natjecanje: Aktivnost se održala 18. 12. 2019. u 9:00-10:00 sati, 16:00-17:00 sati, 19:00-20:00 sati, te od 20:00-21:00 sat, U prvom dijelu aktivnosti su se izvodile vježbe, a u drugom dijelu se održalo natjecanje u izvođenju savladanih vježbi. Sudjelovanje u natjecanju nije bilo obvezno.
 3. Tempo funkcionalni trening i savjetovanje je održano 17. 12. 2019. U 20:00-21:30. Prvi dio aktivnosti je bio predviđen za izvođenje vježbi, a drugi dio za razgovor s trenerom o zdravlju, sportu i prehrani.
 4. Tempo funkcionalni trening i natjecanje je održan 19. 12. 2019. u 20:00-21:30 sati. Prvi dio aktivnosti bio je predviđen za izvođenje vježbi, a drugi dio za natjecanje u izvođenju naučenih vježbi. Sudjelovanje u natjecanju nije bilo obvezno.
 5. Održani su redovni treninzi Tempo Kids, Tempo youth i Tempo individualni/funkcionalni treninzi, a 19.12. uz redovne treninge u sklopu projekta, održana i natjecanja Tempo Kids i Tempo Youth.
 6. Aktivnost besplatnog mjerenja razine šećera u suradnji s Udrugom dijabetičara Imotske krajine, održala se 17.12. od 10:00 do 12:30. U ovoj aktivnosti sudjelovali su svi zainteresirani građani, te je ovo bila jedna od posjećenijih aktivnosti u okviru sajma sporta.
 7. Predavanje „Projekt TEMPOriranje – primjer dobre prakse“ – Aktivnost se održala 18.12.2019. od 10:30 do 11:30 sati, predavanje je održala Anamarija Buljan, voditeljica projekta, na predavanje su bili pozvani zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva, s posebnim naglaskom na sportske organizacije, te ostali zainteresirani građani.
 8. Predavanje „Važnost projekta TEMPOriranje za lokalnu zajednicu“ Aktivnost je održano 18.12.2019. od 11:30 do 12:30 sati, Na predavanje su bili pozvani zainteresirani predstavnici jls-ova, organizacija civilnog društva, s posebnim naglaskom na sportske organizacije, te ostali zainteresirani građani.
 9. Svečana dodjela nagrada- održana je u petak 20.12. te su svi pobjednici natjecanja Tempo female, Tempo funkcionalni, Tempo Kids i Tempo Youth dobili prigodne nagrade, a svi sudionici natjecanja su dobili zahvalnice. Također je i održana tombola za korisnike projekta s prigodnim nagradama. Sve nagrade su financirane iz vlastitih izvora.

AKTIVNOST: Uključi se u Tempo – sajam sporta i zdravlja vol 2. On-line

Nastavno na Odluku Stožera civilne zaštite od 27.11. je FC Tempo zatvoren. Aktivnost Uključi se u Tempo – sajam sporta i zdravlja organiziran je online putem u periodu od 7.-12. prosinca, na lokaciji FC Tempo, Bruna Bušića 51, 21260 Imotski. Zbog vremenskih neprilika nije ga bilo moguće održati na otvorenom. Stoga smo svakodnevno putem raznih online kanala (Facebook, Whatsupp, Youtube) objavljivali razne korisne sadržaje u kojima su sudjelovati korisnici projekta ali i ostala zainteresirana javnost.

U sklopu sajma održani su:

 • Nagradni kvizovi

 • Savjet dana: svaki dan u periodu od 7.-11. prosinca objavili smo po jedan „savjet dana“ (kratki video koji je pripremio trener). Teme su bile: „Jačanje imuniteta“, „spavajte 8 sati“, „Pijte barem 2-3 litra vode dnevno“, „Nemojte preskakati doručak“, i „Hodajte redovito“. Videa smo objavljivali na Youtube-u, a link na video je objavljen na FB stranici i WP grupi.

 • Zdravi recepti: svaki dan u periodu od 7. – 11. prosinca objavljivali smo zdrave recepte (slastice) koji su zgodni za pripremu

 • Rubrika „pitaj trenera“ je bila otvorena tokom cijelog tjedna, a svi korisnici i zainteresirana javnost su mogli poslati svoja pitanja i tražiti savjete od trenera. U Inbox su nam pristizala pitanja (od 11 osoba), a treneri su odgovarali na njih. Pitanja nismo javno objavljivali zbog zaštite privatnosti. Pitanja su bila vezana za prehranu, treninge, izvedbu vježbi, savjete kako smanjiti tjelesnu težinu, kako učvrstiti određeni dio tijela, kako ojačati i sl.

 • Savjet nutricionista: 8. prosinca objavljen je tekst koji je pripremio nutricionist Marin Tomas.

 • Gymologija: savjeti psihologice Ivane Matić Bogunović su objavljeni 11. prosinca.

 • Video trening: uz samu najavu sajma sporta, 7. prosinca objavljen je prvi video trening kojeg je pripremio trener. Drugi video trening „anti back pain“ objavljen je 9. prosinca, a ne 10. prosinca kako je napisano u dostavi podataka o događajima. Naime, u mailu je greškom upisano 10. prosinca umjesto 9. prosinca.

RADIO EMISIJE TEMPOriranje

Radio emisija i projekt „TEMPOriranje“ uključuje interdisciplinarnu suradnju Radio Imotskog i Sportske udruge Fitness centar Tempo, odnosno njihovih stručnjaka u cilju podizanja svijesti stanovnika Imotske krajine o mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske aktivnosti, kao i o važnosti zdravih navika i sportske rekreacije. U sklopu projekta, na Radio Imotskom smo gostovali 24 puta, gdje su naši gosti – stručnjaci u pola sata emisije razgovarali o raznim temama koje donosimo u nastavku:

 1. Predstavljanje projekta TEMPOriranje javnosti (gosti Sanda Lončar Ružić, Anamarija Buljan i Milan Brečić)

 2. Pozitivni učinci i važnost vježbanja (Ivana Matić Bogunović, mag. psih)

 3. Uloga i načini funkcionalnog treninga u rekreativnom sportu (Marko Rebić i Dragan Popadić)

 4. Fitness prehrana: istine i zablude vezane uz prehranu te važnost nutricionizma (Marin Tomas i Milan Brečić)

 5. Provedba projekta TEMPOriranje (Anamarija Buljan, Ivan Ljubičić – korisnik projekta)

 6. Kako se aktivirati i uhvatiti Tempo (Milan Brečić i Marko Rebić)

 7. Pretilost – uzroci, posljedice i prevencija te najava sajma sporta i zdravlja Uključi se u Tempo (Marko Rebić i Marija Lozo Ujević)

 8. Posturalne smetnje i ozljede kralježnice kod djece pubertetske dobi uzrokovane nepravilnim držanjem i nedostatkom tjelesne aktivnosti (Marko Rebić i Milan Brečić)

 9. Treneri odgovaraju na najčešća pitanja koja muče fitness rekreativce (Milan Brečić i Marko Rebić)

 10. Treneri odgovaraju na najčešća pitanja koja muče fitness rekreativce vol 2. (Milan Brečić i Marko Rebić)

 11. Prevencija bolesti kralježnice kod djece i mladih (Milan Brečić i Anamarija Buljan)

 12. Koronavirus – kako ga prevenirati (gost dr. Mate Kasalo)

 13. Utjecaj izolacije i korona virusa na mentalno zdravlje (Ivana Matić Bogunović, mag.psih)

 14. Trening u doba koronavirusa (Milan Brečić i Marko Rebić)

 15. Povratak u „novo normalno“ nakon korona krize (Ivana Matić Bogunović)

 16. Povratak treningu nakon karantene te pripreme za ljeto (Milan Brečić i Mateo Patrlj)

 17. Važnost sporta za zdravlje (Milan Brečić i Mateo Patrlj)

 18. Utjecaj pandemije na provedbu projekta TEMPOriranje (Anamarija Buljan i Marija Lozo Ujević)

 19. Razvoj mladih sportaša i utjecaj tjelesne aktivnsti na mladež (Milan Brečić i Mateo Patrlj)

 20. Povezanost sporta i pravilne prehrane (Mateo Patrlj i Marin Tomas)

 21. Popularne metode treninga (Milan Brečić i Mateo Patrlj)

 22. Mentalno zdravlje djece i mladih (Ivana Matić Bogunović)

 23. Provedba projekta TEMPOriranje tijekom pandemije virusa COVID-19 (Marija Lozo Ujević i Anamarija Buljan)

 24. Završno predstavljanje projekta (Marija Lozo Ujević i Anamarija Buljan).

ON-LINE UVJETI RADA ZBOG PANDEMIJE COVID-19

Zbog ograničavanja rada uzrokovano pandemijom COVID-19, jedan dio aktivnosti od ožujka 2020. pa sve do kraja projekta organizirali smo on-line. Jako je važno da društvo prepozna negativan utjecaj epidemije virusom COVID-19, ne samo na opće zdravlje stanovništva i na gospodarstvo, već i na psiho-fizički razvoj djece i mladih te da intervenira, koliko je god to moguće, u strukturiranje slobodnog vremena mladih i njihovo uključivanje u zdrave, kreativne i produktivne aktivnosti. Upravo s tim ciljem, sportska Udruga Fitness centar TEMPO, uložila velike napore u osmišljavanje novih modula provođenja aktivnosti za korisnike projekta TEMPOriranje. A u takvom pristupu, upravo nove tehnologije čiji su djeca i mladi pasivni konzumenti, postaju alat za lakšu komunikaciju i interakciju i u konačnici postizanje zadanog cilja strukturiranja slobodnog vremena. Na primjeru projekta TEMPOriranje, nove tehnologije se koriste za snimanje i distribuciju korisnih video materijala s vježbama i za komunikaciju s korisnicima projekta i dogovaranje termina i načina provođenja alternativnih aktivnosti.

On line provedba projekta kroz video treninge (video isječaka) i live-stream treninga. Trening putem video isječaka se izvodi u tri dijela: zagrijavanje, glavni dio treninga i istezanje. Treneri u videu pokažu kako se izvodi određena vježba te daju upute koliko ponavljanja treba napraviti. Video zatim uređujemo u video editoru, te uređeni video učitavamo na YouTube kanalu. Poveznicu (link) s YouTube-a šaljemo korisnicima na WhatsApp platformi.

Od 27. ožujka 2020. postojala je grupu na Facebooku pod nazivom „TEMPOriranje“, gdje smo pozvali sve korisnike koji imaju Facebook da se pridruže u grupu. Ukoliko korisnici nemaju Facebook, pozvali smo ih da se uključe u grupu preko profila bilo kojeg člana obitelji. U grupi svakog utorka i četvrtka održavamo live stream treninge dok traje lockdown.

Korisnici o projektu (preuzimanje)

Knjižnica projekta (preuzimanje)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Anamarija Buljan, fc.tempo@arsillyrica.hr
Za više informacija o fondovima EU molimo posjetite web stranice https://strukturnifondovi.hr/. i http://www.esf.hr/operativni-program/